Jumpcut

Tải xuống Jumpcut dành cho Mac

Phiên bản:
0.63

Tải xuống miễn phí Jumpcut. Luôn có sẵn trên máy chủ của Softonic

 • Tải xuống miễn phí và nhanh chóng
 • Luôn có sẵn
 • Đã kiểm tra là không có vi-rút
Tải xuống miễn phídành cho Mac
Tình trạng bảo mật

Tải xuống Jumpcut thay thế từ máy chủ bên ngoài (không đảm bảo tính khả dụng)

Ứng dụng mới

Khám phá Apps

 • MacClean

  MacClean

 • Spectacle

  Spectacle

 • Memory Clean

  Memory Clean